УСЛОВИЯ за ползване на www.ibgimoti.com

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Ай Би Джи Риал Естейтс" ООД и лицата, ползватели на услугите на сайта www.ibgimoti.com

2. www.ibgimoti.com е сайт за обяви за недвижими имоти, собственост на "Ай Би Джи Риал Естейтс" ООД. В настоящите Общи условия "Ай Би Джи Риал Естейтс" ООД ще бъде идентифициран и със сайта ibgimoti.com

3. Ако сте заредили в браузъра си www.ibgimoti.com или сте били пренасочени към него, следва да се запознаете внимателно с настоящите Общи условия, а ако не сте съгласни с тях, следва незабавно да напуснете сайта.

4. Цялото съдържание на сайта, включително текст, снимки, илюстрации, както и всичко останало е защитено от законите за авторското право и сродните му права (уредени в българското законодателство, както и в международни закони, договори, закони за защита на личните данни, както и закони и разпоредби за масовата комуникация) и е притежание на www.ibgimoti.com или на трети страни, доставчици на информацията като например агенции за недвижими имоти, юристи, консултанти, които са позволили използването на техни обекти на интелектуална собственост, както и са дали права за реклама на техни продукти и услуги.

5. Съдържанието на www.ibgimoti.com е единствено и само за ваша лична употреба. Без предварително писмено съгласие, нямате право да копирате, репродуцирате, публикувате или качвате информацията на други места и да използвате съдържанието с търговска цел.

6. Ползвателите на услугите на www.ibgimoti.com се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

1. Обяви могат да публикуват както физически и юридически лица, така и агенции за недвижими имоти.

2. Всяка обява следва да съдържа информация и снимки само за един имот. Обяви без подробно описание и снимки няма да бъдат одобрявани.

3. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за публикуване на обява. Администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание.

4. "Ай Би Джи Риал Естейтс" ООД е агенция за недвижими имоти и всички услуги, които предоставяме и всички връзки между нас и съответния клиент (клиенти), се уреждат с отделен писмен договор, който влиза в сила само след като е подписан от компанията ни от една страна и от съответния клиент (клиенти) от друга.

5. Всяка нововъведена обява получава по подразбиране статут неактивна, докато администратор на сайта не провери достоверността на въведената обява.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. www.ibgimoti.com си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
 » Начална страница